occed.nepal@info.com.np +977-01-4441982

Board of Directors

List of Board Member

01. Mr.Chirungibee Shrestha                       President

02. Mr.Keshav Marahatta                            I.P.President

03. Mr. Saroj Shakya                                     Vice President

04. Mrs.Shashi  Prabha Shrestha             General Secretary

05. Mr. Nava Raj Amatya                            Treasurer

06. Mr. Kedar Nath Sapkota                        Director

07. Mr. Padam Bahadur Tamang               Director

08. Mr.Rajendra Krishna Shrestha           Director

09. Mr. Sanu Prajapati Maharjan              Director

 

List of Past President

01. Mr.Ganesh Bhakta Shrestha                 Founder President

02. Mr.Bivor Lal Shrestha                             Founder Treasurer

03. Mr.Haribol Badal                                     Founder General Secretary

 

List of Advisor

01. Mr.Prakash Man Pradhan

02. Mr.Shyam Kumar Kharel                         Legal Advisor

03. M r.Ram Kumar Khanal

04. Mr.Shibesh Shrestha

05. Mr.Sanjeeb Malla

06. Mr.Keshab Dhoj Joshi

07. Mr.Krishna Parasad Timilsina

08. Mr.Biswesh Shrestha

09. Mr.Dinesh Prasad Bhatta